http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Dowiedz się więcej o naszej instytucji - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Zapoznaj się z jej statutem oraz schematem organizacyjnym, a także dowiedz się, jaką funkcję pełni w obecnym okresie programowania. Tutaj znajdziesz także m.in. dane jednostki, identyfikację wizualną (logotyp COP do pobrania), kontakt do pracowników Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, a także informacje, dotyczące zamówień publicznych oraz ofert pracy w naszej jednostce. Ponadto, jeśli skorzystałeś ze wsparcia w minionej perspektywie 2007-2013, odnajdziesz tutaj wszelkie niezbędne informacje na temat III osi Programu Regionalnego dla województwa łódzkiego.