Poznaj zasady działania Programu

03.02.2015

http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Nowa perspektywa  finansowa na lata 2014-2020 wspierać będzie gospodarkę opartą na wiedzy, kooperację jednostek naukowych z przedsiębiorstwami, efektywność badań naukowych na rynku, współpracę firm i instytucji otoczenia biznesu.
Te zadania wpisane zostały w I i II oś Programu Regionalnego dla województwa łódzkiego, których realizację powierzono Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Zapoznaj się z możliwościami wsparcia gospodarki w tym zakresie. Tu znajdziesz adresatów i główne kierunki pomocy finansowej, ujęte w konkretne działania i poddziałania, w ramach których sukcesywnie ogłaszane są konkursy.