Przeczytaj sprawozdania i analizy

03.02.2015

http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Zapoznaj się ze sprawozdawczością w zakresie I i II osi RPO WŁ 2014-2020.