http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Przygotowaliśmy dla Was - Wnioskodawców krótką ankietę, która pomoże nam zdiagnozować trudności jakie napotykacie aplikując o unijne dofinansowanie w ramach konkursów na infrastrukturę (1.2.1)  i projekty B+R przedsiębiorstw (1.2.2).

Przez ostatni rok wprowadziliśmy sporo usprawnień, jednakże chcielibyśmy na bieżąco monitorować czy są jeszcze jakieś inne obszary, w których możemy zaproponować zmiany, ułatwiające Wam wnioskowanie. Liczymy na Waszą współpracę.

Ankieta jest ANONIMOWA i znajduje się tutaj