http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

W tym dziale znajdziesz podstawy prawne dofinansowania i realizacji projektów w ramach I i II osi RPO WŁ 2014-2020.