http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Pieniądze przeznaczone na rozwój gospodarczy regionu łódzkiego
w ramach RPO WŁ 2014-2020:

476,46 mln euro
  1. Nowoczesna gospodarkaNowoczesna gospodarka
  2. InnowacyjnośćInnowacyjność
  3. Przedsiębiorczość i konkurencyjnośćPrzedsiębiorczość i konkurencyjność